Nid iaith yr ysgol yn unig yw'r Gymraeg. Mae pob math o weithgareddau drwy gyfrwng yr iaith ar gael i blant - o bêl-droed a rafftio dŵr gwyn i gyngherddau roc a gwersylla.

Un ffordd hawdd o chwilio am ddigwyddiadau a gweithgareddau Cymraeg yw i lawrlwytho ap ‘Fy Ardal'. Yr Urdd sydd wedi datblygu'r ap ac mae ar gael yn rhad ac am ddim o'r App Store neu Google Play.

Mae'r Mentrau Iaith hefyd yn trefnu nifer o weithgareddau cymdeithasol, clybiau a dosbarthiadau. Mae 'na fenter iaith ymhob sir bron ac maen nhw'n rhestru eu digwyddiadau i gyd ar-lein.

Perfformio

Does dim angen rhaglenni fel 'Britain's Got Talent' a 'X Factor' yma yng Nghymru - ry’n ni wedi bod yn cystadlu yn erbyn ein gilydd ers canrifoedd. Mae dros 15,000 o bobl ifanc yn cyrraedd rowndiau olaf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd bob blwyddyn. Fe elli di gystadlu naill ai trwy dy ysgol neu un o glybiau ieuenctid yr ‘aelwydydd’ sy'n cael eu trefnu gan yr Urdd ar hyd a lled Cymru.

Yn ogystal ag actio, canu, dawnsio a llefaru ar y llwyfan, mae 'na gystadlaethau eraill fel canu offeryn, ffotograffiaeth a chelf. Felly mae modd cystadlu hyd yn oed os nad wyt ti'n mynd i ysgol cyfrwng Cymraeg neu os wyt ti'n dysgu'r iaith ac mae 'na gystadlaethau arbennig ar gyfer dysgwyr hefyd.

Mae Cwmni'r Frân Wen a Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd yn cynnig cyfleoedd i actorion ifanc ynghyd â Theatr Ieuenctid CymruTheatr Ieuenctid Môn a Theatr Ieuenctid Sherman Cymru yng Nghaerdydd. Ac os nad wyt ti am berfformio, mae 'na gyfleoedd hefyd i weithio cefn-llwyfan ar gynyrchiadau Cymraeg.

Gwyliau a Gwersylla

Mae gan yr Urdd bedair canolfan breswyl sy'n cael eu defnyddio gan ysgolion a chlybiau ieuenctid yn ogystal â theuluoedd. Gelli di fynd i ganŵio yng Nglanllyn ger y Bala; dysgu sgïo neu fynd ar gefn ceffyl yn Llangrannog yng Ngheredigion; beicio mynydd ym Mhentre Ifan yn Sir Benfro a chael blas ar fywyd y brifddinas yng ngwersyll yr Urdd yng Nghanolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd.

Gemau Cymru

Os mai chwaraeon sy'n mynd â dy fryd, mae'r Urdd a'r Mentrau Iaith yn trefnu nifer o glybiau a chystadlaethau gwahanol. Un o'r uchafbwyntiau yw Gemau Cymru sy'n cael eu cynnal gan yr Urdd bob haf.  Mae 'na gystadlu ar bob math o gampau - gan gynnwys athletau, pêl-rwyd, rygbi, pêl-fasged cadair olwyn a chanŵio. Ac fel gyda'r Gemau Olympaidd, mae gan Gemau Cymru ei bentref athletwyr ei hun hefyd.

Y Cyfryngau

Mae gwylio'r teledu neu wrando ar y radio yn ffordd dda o wella dy Gymraeg wrth fwynhau beth sydd ar gael.  Bydd plant iau yn cael blas ar raglenni fel Cyw a Stwnsh ar S4C. Bydd C2 ar BBC Radio Cymru hefyd yn apelio mwy at bobl ifanc yn eu harddegau a'u hugeiniau.

Mae sylw i'r sîn roc Gymraeg yng nghylchgrawn ac ar wefan Y Selar, gyda chylchgronau fel Wcw a Cip yn cynnig deunydd darllen difyr i blant dan 11 oed.

Mae mwy o wybodaeth am y cyfryngau Cymraeg ar y dudalen yma, ac fe gei di restr o wyliau a digwyddiadau Cymru, o Sŵn a’r Sioe Frenhinol i’r Genedlaethol a Llangollen, ar y dudalen yma.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig