Sioe Frenhinol Cymru yw sioe amaethyddol fwyaf Ewrop.

Mae’n cael ei chynnal bob mis Gorffennaf yn Llanelwedd ym Mhowys ac mae’n denu mwy na 200,000 o ymwelwyr dros gyfnod o bedwar diwrnod.

I nifer o deuluoedd cefn gwlad, dyma un o'r prif wyliau’r flwyddyn.  Mae’n gyfle i gymdeithasu ac i gwrdd â hen ffrindiau, ymlacio ac anghofio am waith – ac i gystadlu wrth gwrs.

Mae ffermwyr a bridwyr fel ei gilydd yn brwydro i ennill gwobrau am yr anifail gorau yn y dosbarthiadau gwartheg, defaid, ceffylau geifr a moch.

Wedi ei chynnal gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, nid sioe i amaethwyr yn unig yw hon.  Mae crwydro o gwmpas cylchoedd cystadlu’r anifeiliaid yn brofiad difyr i unrhyw un ac mae ’na lu o ddigwyddiadau difyr i gadw pawb yn hapus, gan gynnwys:

  • Cystadlaethau marchogaeth
  • Arddangosfeydd ac adloniant
  • Hebogaeth
  • Garddwriaeth
  • Cystadlaethau cneifio defaid
  • Gemau a chwaraeon o bob math
  • Sioe grefftau
Un o atyniadau mawr arall y sioe yw’r Neuadd Fwyd a Diod sy’n rhoi llwyfan i’r gorau o gynnyrch Cymru.  Mae arddangosfeydd coginio’n cael eu cynnal yn rheolaidd drwy’r dydd ac mae ’na ddigon o gyfle i bori a blasu pob math o ddanteithion.

Mae dros fil o stondinau ar y maes yn gwerthu bob dim o gig oen rhost i gotiau glaw – heb sôn am ambell i dractor a pheiriant amaethyddol.

Hon yw gŵyl fawr y Ffermwyr Ifanc hefyd.  Yn ogystal â chystadlu ar faes y sioe yn ystod y dydd, maen nhw’n treulio tipyn o’u hamser yn y pentref ieuenctid lle mae na bebyll di-ri, cerddoriaeth fyw ac adloniant tan oriau man y bore.

Mae’r sioe yn cael sylw helaeth ar y cyfryngau, gydag S4C, BBC Cymru ac ITV Cymru yn darlledu’n fyw o Lanelwedd yn ystod yr wythnos.

Yn ogystal â'r Sioe Fawr mae'r Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol yn cynnal Ffair Aeaf a Gwyl Wanwyn bob blwyddyn yn Llanelwedd - mae mwy o wybodaeth ar eu gwefan gynhwysfawr. 

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig