Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn o adnoddau sy’n cynorthwyo grwpiau i gynllunio a gweithredu o blaid y Gymraeg yn lleol.

Wyt ti’n ysu i hybu’r defnydd o’r Gymraeg yn dy ardal leol? Cynllun yw Gweithredu’n Lleol i helpu pobl sydd am weld yr iaith Gymraeg yn ffynnu yn eu hardal leol. 

Bwriad y pecyn gwybodaeth yw adeiladu gallu cymunedau i adnabod a delio gyda heriau ieithyddol cyfoes yn lleol drwy ddarparu gwybodaeth a chynllun gwaith clir a phwrpasol.

Mae’r pecyn yn esbonio sut i: 

  • Sefydlu grŵp gweithredu lleol
  • Gynnal ymchwil perthnasol i natur y gymdogaeth
  • Gynnal asesiad o’r defnydd o’r Gymraeg yn lleol
  • Ddosbarthu adnoddau a rhannu cyfrifoldebau
  • Roi’r cynllun ar waith 
  • Fonitro a gwerthuso cynnydd

Drwy weithio gydag eraill, dylai’r cynllun yma roi’r hyder a’r cyfarwyddyd i ti wneud gwahaniaeth.

Mae llawer mwy o wybodaeth yn y pecyn o adnoddau a gelli di ei lawrlwytho yma.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig