Paid â phoeni os wyt ti’n byw oddi cartref ac yn hiraethu am Gymru a'r Gymraeg - mae ’na gyfleoedd di-ri i fwynhau trwy gyfrwng y Gymraeg lle bynnag rwyt ti’n byw.

Cymdeithasu

Mae cymdeithasau Cymraeg mewn trefi a dinasoedd ledled Prydain, o Gymry Llundain a Chymdeithas Dewi Sant Bradford i Gymdeithas Cymry Dineidyn yng Nghaeredin a Chymdeithas Cymry Nottingham.  Mae’r cymdeithasau yn gartref i lu o weithgareddau, nifer ohonynt drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae 'na gymdeithasau yn Ewrop a rhannau eraill o’r byd hefyd - gan gynnwys Cymdeithas Cymry ParisCymdeithas Madog yn yr Unol Daleithiau a Chymdeithas Dewi Sant Hong Kong.

Y Cyfryngau 

Cei wylio holl raglenni S4C ledled Prydain, unai ar y teledu neu’r we – mae manylion ar wefan y Sianel.  Mae’n bosib gwrando ar BBC Radio Cymru ar draws y byd hefyd.

Mae gwefan Cymru Fyw BBC Cymru yn cynnig y newyddion diweddaraf ochr yn ochr â ffrwd blog byw. Mae gan Golwg wasanaeth newyddion a materion cyfoes ar-lein, Golwg 360 a chofia fod gan sawl un o’r papurau bro safleoedd ar-lein hefyd e.e. Pobl Caerdydd.

Lle defnyddiol i chwilio am flogiau Cymraeg yw Blogiadur.com sy'n casglu ffrydiau gwahanol at ei gilydd a'u cyhoeddi ar un safle.  Mae gwefan Ffrwti.com yn casglu ynghyd trydarwyr Cymraeg ac yn cyhoeddi pynciau trendio.

Mae mwy o fanylion am y cyfryngau Cymraeg ar ein tudalen Newyddion.

Siopa

O lyfrau a llwyau caru i offer cegin, dillad a cherddoriaeth, mae pob math o nwyddau Cymraeg i’w prynu ar y we. Mae amrywiaeth o lyfrau Cymraeg ar werth ar gwales.com, yn ogystal ag adolygiadau i dy helpu di ddewis. Ar gyfer teclynau darllen electroneg (fel Kindle ac iPad) lawrlythwch ap Cyngor Llyfrau Cymru neu mae dros 100 o e-lyfrau Cymraeg ar Amazon. Mae modd prynu CDs, MP3s a DVDs trwy Amazon a chwmni recordiau Sain neu o Sadwrn.com.

Mae Amgueddfa Cymru a Cadw yn gwerthu anrhegion o Gymru, ac mae nifer o siopau yn gwerthu llestri, posteri a nwyddau eraill gyda slogannau neu eiriau Cymraeg.  Mae Adra Bodlon\Proiop Cwlwm ymhlith y siopau hynny.

Mae 'na fwy o fanylion ar ein tudalen Siopa a rhestr o sefydliadau a busnesau sy’n cynnig cynnyrch neu wasanaeth Cymraeg ar lleol.net.

Y Celfyddydau

O bryd i’w gilydd mae gigs, dramâu a digwyddiadau Cymraeg eraill yn cael eu cynnal y tu allan i Gymru, gan amlaf yn Llundain a’r dinasoedd mawr.  Mae’n werth cadw golwg ar y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer hysbysebion.

Mae mwy o wybodaeth ar ein tudalennau Diwylliant a rhestr o ddigwyddiadau ar y Digwyddiadur.

Ymarfer dy Gymraeg ar-lein

Mae’n bosib ymarfer dy Gymraeg ar-lein. Cei pob math o help ar wefan Cymorth Cymraeg gan gynnwys ymarferion a gwersi fideo.

Mae’r Llawlyfr Gloywi Iaith a’r Llyfryn Cymraeg Clir yn ddefnyddiol ar gyfer cryfhau gramadeg.  Mae systemau cywiro iaith Cysill a Cysgair ar gael ar gyfer dy gyfrifiadur, yn ogystal ag adnoddau digidol eraill fel yr Ap Geiriaduron

Edrych ar ein tudalen Siarad Cymraeg oddi Cartref am fwy o wybodaeth. 

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig