Ar hyd y canrifoedd mae artistiaid o Ewrop a thu hwnt wedi ymweld â Chymru i baentio golygfeydd cofiadwy ac amrywiol.

Mae llond gwlad o baentiadau yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, o ddarlun yr artist Ffrengig, Alfred Sisely, o draeth Penarth i baentiad trawiadol L S Lowry o lofa’r Six Bells yn Abertyleri.

Mae’r Amgueddfa hefyd yn gartref i gasgliad anhygoel o baentiadau gan Monet, Renoir, Van Gogh ac aelodau amlwg eraill o’r Argraffiadwyr neu ‘Impressionists’.  Y Chwiorydd Davies o ganolbarth Cymru wnaeth gyflwyno’r casgliad i’r Amgueddfa ynghyd â nifer o weithfeydd trawiadol eraill yr ugeinfed ganrif.

Lle da arall i weld gwaith gan artistiaid blaenllaw megis J M W Turner, Richard Wilson a Thomas Gainsborough yw Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.

Artistiaid o Gymru

Mae artistiaid o Gymru wedi mwy na gwneud eu marc.  Mae gwaith y diweddar Kyffin Williams, Peter Prendergast a Will Roberts er enghraifft yn boblogaidd tu hwnt.  Ledled Cymru gelli ddod o hyd i orielau yn arddangos a gwerthu gwaith celf gwreiddiol gan lu o artistiaid cyfoes.

Am flas ar fyd celf Cymru a rhestr o amgueddfeydd ac orielau, cymer olwg ar wefan Croeso Cymru.

Mae gwybodaeth am hanes celf yng Nghymru ar sawl gwefan gan gynnwys Wikipedia, Amgueddfa Genedlaethol Cymru a BBC Cymru.

Eisteddfod Genedlaethol

Yn ogystal â dathlu llenyddiaeth a cherddoriaeth, mae’r Eisteddfod Genedlaethol hefyd yn cynnig gwobr flynyddol ym maes y celfyddydau gweledol - Y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain.  Mae Josef Herman (1962), Shani Rhys James (1992), Ifor Davies (2002) a Carwyn Evans (2012) ymhlith enillwyr y wobr.  Mae’r holl waith celf yn cael ei arddangos yn Y Lle Celf, sydd bellach yn un o brif atyniadau’r ŵyl.

Artes Mundi

Mae elusen gelfyddydol Artes Mundi yn cynnal arddangosfa a gwobr ryngwladol bob dwy flynedd yng Nghaerdydd.  Dyma wobr gelf fwyaf Prydain - £40,000 – ac un o’r pwysicaf yn y byd.  Mae cyn enillwyr y wobr yn cynnwys Teresa Margolles (2012), Liisa Ahtila (2006) a Xu Bing (2004).

Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru sy’n gyfrifol am ddatblygu ac ariannu’r celfyddydau yng Nghymru.  Mae’r corff yn cynnwys Celfyddydau Rhyngwladol Cymru - partneriaeth gyda’r Cyngor Prydeinig i annog cydweithio rhyngwladol.  Mae’r Cyngor hefyd yn gyfrifol am bresenoldeb Cymru yn La Biennale di Venezia, arddangosfa celf gyfoes sy’n cael ei chynnal am yn ail flwyddyn yn yr Eidal ac sy’n denu artistiaid o bedwar ban byd.

Cyrsiau

Cei restr o ddarparwyr addysg y celfyddydau gweledol ar wefan y Cyngor Celfyddydau.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig