Gynt o'r Catatonia, mae Cerys Matthews yn fyd enwog fel cantores canu gwlad a fel DJ ar BBC Radio 6 Music.

Beth oedd dy brofiad cyntaf gyda cherddoriaeth Cymraeg?

Emynau yng Nghapel y Tabernacl, Caerdydd, dwywaith ar ddydd Sul

Pwy oedd dy hoff fand neu gerddor Cymraeg wrth dyfu fyny?

Harry Secombe a Mary Hopkin yn canu Dafydd y Garreg Wen

Beth yw dy hoff albwm neu gân Gymraeg erioed?

Myfanwy neu Cymru Lloegr a Llanrwst gan Y Cyrff

Beth oedd y perfformiad Cymraeg gorau wyt ti wedi gweld?

Y Cyrff, o gwmpas 1990

Ydy cerddoriaeth Cymraeg wedi dylanwadu ar dy fywyd mewn unrhyw ffordd?

Does gen i ddim ofn trio dysgu ieithoedd eraill ac mae’r ynganiad Cymraeg yn helpu gyda ieithoedd gyda ynganiad tebyg, fel Sbaeneg.

Ar beth wyt ti’n gwrando ar y foment?

Hawdd, Ghazalaw – albwm gydweithiol Indiaidd/Gymraeg. Mae mor brydferth, yn wahanol a ffres, wnes i arwyddo nhw ar fy label Marvels of the Universe ac mae allan nawr ac yn cael adolygiadau gwych.

Gorffenna’r frawddeg ‘Heb gerddoriaeth Cymraeg….

....Fyddai Calon Lan ddim yn bodoli. Ac am wagle byddai hynny yn ei greu'

Oes gen ti ddiddordeb mewn clywed mwy o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg? Cymer olwg ar ein tudalen Cerdd Gyfoes am fwy o wybodaeth.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig