John Peel yn trafod Datblygu a cherddoriaeth Gymraeg gyda'r DJ Huw Stephens
Wedi ffurfio yn 1982, mae cerddoriaeth arbrofol Datblygu yn gwthio ffiniau. Dyma'r canwr David R. Edwards yn ateb ein cwestiynau.

Beth oedd dy brofiad cyntaf gyda cherddoriaeth Cymraeg?
Pan oeddwn yn 6 mlwydd oed, mynd i weld Dafydd Iwan mewn Noson Lawen draddodiadol gyda fy Mam. Roedd fy Mamgu a Tadcu yn ffans mawr o Dafydd Iwan ac wedi prynu’r record “Carlo”.

Pwy oedd dy hoff fand neu gerddor Cymraeg wrth dyfu fyny?
“Toss-up” rhwng Geraint Jarman a Meic Stevens. Nes ‘mlaen fy hoff grŵp Cymraeg o’r 80’au oedd Tynal Tywyll. Ond fel rhywun sy’n dod o Aberteifi yn wreiddiol, cafodd Ail Symudiad a Malcolm Neon ddylanwad mawr arnaf hefyd.

Beth yw dy hoff albwm neu cân Gymraeg erioed?
Rhaid i mi ddweud mai albym newydd fy ngrŵp Datblygu - “Porwr Trallod” sydd allan ers Rhagfyr, 2015.

Beth oedd y perfformiad Cymraeg gorau wyt ti wedi gweld?
Y Fflaps yn perfformio y gân “Dilyn Dylan” ar S4C ynghanol yr 80’au.

Ydy cerddoriaeth Cymraeg wedi dylanwadu ar dy fywyd mewn unrhyw ffordd?
Mae wedi bod yn bopeth i mi ers i mi ffurfio Datblygu yn 17 oed ‘nol yn 1982. Beth rwy’i wastad ‘di ceisio gwneud yw dod a’r Gymraeg mewn i’r byd modern tu hwnt i ffiniau sych yr Urdd, Yr Eisteddfod Genedlaethol, y Capel a Radio Cymru.

Ar beth wyt ti’n gwrando ar y foment?
“Y Porwr Trallod”, Datblygu. Os nad wyt ti fel rhywun sy’n creu yn gallu hoffi dy waith dy hun, sut wyt ti’n disgwyl i eraill wneud?

Gorffenna’r frawddeg ‘Heb gerddoriaeth Cymraeg…..
Byddai’r iaith wedi marw ond diolch byth roedd proffwydo Saunders Lewis ar gychwyn yr 1960’au yn hollol anghywir.

Oes gen ti ddiddordeb mewn clywed mwy o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg? Cymer olwg ar ein tudalen Cerdd Gyfoes am fwy o wybodaeth.

CAM

Hafan i gerddoriaeth a ffilmiau arbrofol o Gymru a thu hwnt

Darllen Yma

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig