Mae'r cynhyrchydd radio a'r DJ Dyl Mei yn cysidro cerddoriaeth Gymraeg fel ei addysg.

Beth oedd dy brofiad cyntaf gyda cherddoriaeth Cymraeg?

Fy atgof gyntaf o gerddoriaeth Cymraeg oedd bod wrth fy modd hefo cân Edward H Dafis, "Castell y Blaidd".

Pan o’n i'n ifanc iawn, mae’n siŵr tua 3 neu 4 oed, dwi’n cofio fy nhad yn dod adra o'r dafarn a rhoi'r record mlaen. Am flynyddoedd wedyn o’n i'n drysu rhwng Ysbryd y Nos a Chastell y Blaidd, yn canu geiriau un a'r alaw'r llall. 

Pwy oedd dy hoff fand neu gerddor Cymraeg wrth dyfu fyny?

Gorky's Zygotic Mynci! Dwi'n cofio fy mrawd mawr yn dod a chasét eu LP Tatay adra. O’n i'n 13 oed ac erioed ‘di clywed ffasiwn beth. Dwi'n siwr wnes i wrando ar Y Ffordd Oren tua chan gwaith yr wythnos yna. Pan ddaeth Bwyd Time allan y flwyddyn wedyn, o’n i newydd gychwyn chwarae gitar ac yn treulio oriau yn trio dysgu caneuon fel Iechyd da a Miss Trudy!

Un o'r pethau dwi'n difaru mwyaf o fy arddegau ydi peidio mynd i'r gig chwedlonol yn Swallow Falls, Betws y coed yn 1995.

Beth yw dy hoff albwm neu gân Gymraeg erioed?

Yr albwm Mwng gan Super Furry Animals. Heb os y darn o gelf mwya' pwysig yn yr iaith Gymraeg. Yn swnio yn hynafol a modern ar yr un pryd. Glasbrint o sut ddylai bob record hir Cymraeg swnio.

Beth oedd y perfformiad Cymraeg gorau wyt ti wedi gweld?

Gig Steve Eaves yn Ngwŷl Arall, Caernarfon, 2013. Clwb Canol Dre oedd y lleoliad, sydd fel rhywbeth o Pheonix Nights! Roedd y lle’n orlawn a fe wnes i sleifio mewn ar y funud olaf. Dwi ddim yn gyfarwydd iawn ar gatalog cyfan Steve Eaves ond wrth wrando am ddwy awr, teimlais fel mod i wedi bod yn gwrando ar y gerddoriaeth am byth. Fo ydy’r peth agosaf sy’ gennym ni yng Nghymru i seren fel Bruce Springsteen

Ydy cerddoriaeth Cymraeg wedi dylanwadu ar dy fywyd mewn unrhyw ffordd?

Heb os, fyswn i ddim y person ydw i heb Gerddoriaeth Cymraeg. Mae o'n gyfrifol am bwy dwi'n ffrindiau hefo, pwy dwi wedi byw hefo, fy swyddi dros y blynyddoedd, yn cyfri'r un dwi ynddo nawr. Oherwydd y cynnig i fynd syth i weithio fel peiriannydd sain mewn stiwdio, penderfynais i beidio mynd i'r brifysgol ond drwy fod mewn grŵp Cymraeg, cefais y profiad o deithio'r wlad a cwrdd â phobol o bob cefndir

a mwynhau fel bysa myfyrwyr arferol. Cerddoriaeth Cymraeg, mae o fel addysg heb y ddyled.

Ar beth wyt ti’n gwrando ar y foment?

Anelog. Band o Ddinbych. Dydyn nhw heb ryddhau dim byd yn swyddogol eto. Ond dwi'n ffyddiog nhw fydd yr SFA neu GZM nesa!

Gorffenna’r frawddeg ‘Heb gerddoriaeth Cymraeg….
....Heb addysg!'

Oes gen ti ddiddordeb mewn clywed mwy o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg? Cymer olwg ar ein tudalen Cerdd Gyfoes am fwy o wybodaeth.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig