Ed Holden - Mr Phormula, Rapio yn Gymraeg ar draws y byd
Dan yr enw Mr Phormula, mae Ed Holden yn fît-bocsiwr, rapiwr a chynhyrchydd sy'n perfformio hip hop Cymraeg ar lwyfan rhyngwladol.

Beth oedd dy brofiad cyntaf gyda cherddoriaeth Cymraeg?
Ges i’r cynnig gan y gitarydd Aron Elias i fod yn rhan o’i fand, Pep Le Pew a dwi’n cofio fo’n rhoi cassette i mi o’i gerddoriaeth. Wnes i wrando ar y cassette a clywed rap yn yr iaith Gymraeg am y tro cynta’ erioed, wow! Felly wnes i ymuno efo’r band a dyna be gychwynodd fy ngyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth Cymraeg.

Pwy oedd dy hoff fand neu gerddor Cymraeg wrth dyfu fyny?
Tan i fi ymuno gyda Pep Le Pew yn 17 oed wnes i ddim sylweddoli fod yna fyd modern yn y iaith Cymraeg. Trwy’r wnes i glywed am Tystion, criw Hiphop o Dde Cymru. O’n i wrth fy modd efo llais Cravos (aka Mc Sleifar) a Rhys a Llyr o Twin Town!

Beth yw dy hoff albwm neu gân Gymraeg erioed?
Albwm - Super Furry Animals - Mwng,

Can - Tystion - Diwrnod Braf / SFA - Y Gwyneb Iau

Beth oedd y perfformiad Cymraeg gorau wyt ti wedi gweld?
Gruff Rhys, Eisteddfod Ty Ddewi 2002. Wnaeth o set solo gyda pheiriant bingo a bwrdd gwyn ar lwyfan efo rhifau a un o ganeuon SFA wrth pob rhif. Roedd o’n troi peiriant peli bingo, cael rhif ar hap a gwneud fersiwn acwstig efo ‘keyboard’ bach rhad a gitâr - awyrgylch anhygoel!!!!

Ydy cerddoriaeth Cymraeg wedi dylanwadu ar dy fywyd mewn unrhyw ffordd?
Bendant, fel cerddor proffesiynol, dwi’n gwneud 90% o fy nghyflog trwy berfformio neu ddysgu’r grefft bîtbocsio a rap trwy’r iaith Gymraeg. Heb hyn byswn i ddim yn gallu byw oddi ar fy nghrefft. Mae gallu defnyddio dwy iaith yn fantais anferthol, enwedig pan yn perfformio tu allan i Gymru - mae’n cael ymateb anhygoel!

Ar beth wyt ti’n gwrando ar y foment?
Candelas / Ifan Dafydd / Band Pres Llareggub

Gorffenna’r frawddeg ‘Heb gerddoriaeth Cymraeg….
....O ddydd i ddydd mae fy mywyd yn cynnwys gweithdai cerddoriaeth, mae’n gymaint o pleser gallu pasio’r crefft ymlaen i’r genhedlaeth newydd gan ddangos bod y sîn gerddoriaeth Gymraeg yn iach a chyfoethog. Mae bywyd amdan fyw a bod yn bositif am unrhyw beth ti’n wneud. Heb gerddoriaeth Gymraeg buasai hyn ddim yn bosib i mi.'

Oes gen ti ddiddordeb mewn clywed mwy o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg? Cymer olwg ar ein tudalen Cerdd Gyfoes am fwy o wybodaeth.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig