Sŵnami - Gwreiddiau - Gŵyl Gardd Goll 2014 - Gorwelion/Horizons BBC
Ifan yw prif leisydd y pumawd indi-pop o Ddolgellau sydd yn ddiweddar wedi perfformio yng Ngŵyl Eurosonic yn yr Iseldiroedd.

Beth oedd dy brofiad cyntaf gyda cherddoriaeth Cymraeg?
Radio Cymru - Cerddoriaeth oedd yn cael ei chwarae o gwmpas y tŷ! Bandiau megis Sibrydion, Frizbee, Derwyddon Dr Gonzo, Yr Ods.

Pwy oedd dy hoff fand neu gerddor Cymraeg wrth dyfu fyny?
Swni’n deud ‘na Frizbee oedd fy hoff fand Cymraeg wrth imi dyfu fyny…oedd fy mrodyr a fy chwaer yn ‘obsessed’ hefyd, felly doedd dim osgoi! Un o fy mhrofiadau cyntaf mewn gig Cymraeg oedd pan ddaeth Frizbee a Gola Ola i’r ysgol ar daith C2, gig da!

Beth yw dy hoff albwm neu cân Gymraeg erioed?
Amhosib dewis un - ond yn ddiweddar dwi’n chware ‘Cyffredin’ gan Frizbee yn eithaf aml. 

Beth oedd y perfformiad Cymraeg gorau wyt ti wedi gweld?
Dwi wedi bod mewn cymaint o gigs Cymraeg erbyn hyn mae nhw gyd yn ychydig o ‘mush’… Ond, un o fy hoff gigs diweddar oedd gweld ‘Band Pres Llareggub’ am y tro cyntaf yn yr Eisteddfod eleni ar stondin S4C – oedd o’n ‘class’. Gig Derwyddon Dr Gonzo yn ‘Cân ar Dân’ yn un da hefyd a dwi’n mwynhau Gŵyl Gwydir bob blwyddyn!

Ydy cerddoriaeth Cymraeg wedi dylanwadu ar dy fywyd mewn unrhyw ffordd?
Do, yn bendant! Mae fy mywyd fel petai yn cylchdroi o amgylch creu cerddoriaeth, a cherddoriaeth Cymraeg yn fwy penodol. 

Ar beth wyt ti’n gwrando ar y foment?
Yn ddiweddar dwi wedi bod yn gwrando ar stwff newydd Band Pres Llareggub, Anelog, Novo Amor, Jungle, Jack Garratt, Daniel Pemberton

Gorffenna’r frawddeg ‘Heb gerddoriaeth Cymraeg…......Mi fuaswn i’n ofodwr. '

Oes gen ti ddiddordeb mewn clywed mwy o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg? Cymer olwg ar ein tudalen Cerdd Gyfoes am fwy o wybodaeth.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig