Cyn-ddrymiwr i'r band roc o'r UDA, The Flaming Lips, mae Kliph Scurlock erbyn hyn yn chwarae gyda Gruff Rhys ac wedi symud i Gymru.

Beth oedd dy brofiad cyntaf gyda cherddoriaeth Cymraeg?

Fy mhrofiad cyntaf oedd clywed "Merched Yn Neud Gwallt Ei Gilydd" gan Gorky's Zygotic Mynci.  Wel, yr albym “Introducing Gorky's Zygotic Mynci” cyfan oedd e, a oedd yn ddetholiad o’u stwff hyd at 1995 a gafodd ei ryddhau yn yr Unol Daleithiau. A finnau’n foi ifanc dwl ar y pryd, wnes i ddim sylweddoli bod y Gymraeg yn bodoli ac yn meddwl bod Euros yn canu mewn rhyw iaith o’i ddychymyg ei hun am hanner y record.  Roedd gen i ffrind llawer clyfrach a ddywedodd wrtha i “na, maen nhw’n canu yn Gymraeg."  

Pwy oedd dy hoff fand neu gerddor Cymraeg wrth dyfu fyny?

Alla i ddim ateb hynny achos fe glywes i Gorky’s am y tro cynta pan o’n i’n 22 neu’n 23. 

Beth yw dy hoff albwm neu gân Gymraeg erioed?

Y gân, mwy na thebyg, fyddai "Lan a Lawr" gan Meic Stevens a’r albym fyddai Mwng gan Super Furry Animals.  Dw i’n cael fy nhemptio i enwi un o albyms Gorky’s, ond wnaethon nhw byth recordio albym yn gyfan gwbl yn Gymraeg, ac  SFA yw fy hoff fand erioed, felly....  

Beth oedd y perfformiad Cymraeg gorau wyt ti wedi gweld?

O, ma hynna’n anodd, rhaid i fi fynd gyda Gwenno fan hyn mwy na thebyg. 

Ydy cerddoriaeth Cymraeg wedi dylanwadu ar dy fywyd mewn unrhyw ffordd?

 Mewn llawer iawn o ffyrdd.  I ddechrau, dwi’n caru’r iaith ac wedi ceisio’i dysgu sawl gwaith. Dydw i heb fynd yn bell iawn hyd yn hyn ond dwi’n bwriadu symud draw i Gymru felly gobeithio galla i roi cynnig arni eto. 

Fe wnaeth cwympo mewn cariad â Gorky's, a thrwy hynny gydag SFA, Meic Stevens, Datblygu ac yn y blaen, fy ngwneud i’n awyddus i wybod mwy am Gymru yn gyffredinol. Wnes i ddod i Gymru cwpwl o weithiau gyda’r Flaming Lips ac ro’n i wrth fy modd gyda’r lle ac yn teimlo’n fodlon yno mewn ffordd dw i erioed wedi teimlo mewn man arall. Ces i dreulio ychydig dros fis yng Nghymru yr haf diwethaf pan wahoddodd Gruff Rhys fi draw i deithio. Chwarae mewn gwyliau oedden ni gan fwyaf, felly yn ystod yr wythnos roeddwn i’n gallu crwydro o gwmpas a chwrdd â phobl ac fe wnes i wirioneddol cwympo mewn cariad â’r lle.

Ar beth wyt ti’n gwrando ar y foment?

Ar y funud rwy’n gwrando ar Barafundle gan Gorkys sy’n cynnwys ychydig o ganeuon Cymraeg arno. Ond rwyf hefyd wedi bod yn gwrando ar albwm Gwenno yn ddiweddar.

Gorffenna’r frawddeg ‘Heb gerddoriaeth Cymraeg….

....fydde ddim rhaid i bobl Cymru orfod cael Americanwr drewllyd fel fi yn byw yn eich canol yn y dyfodol!

Oes gen ti ddiddordeb mewn clywed mwy o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg? Cymer olwg ar ein tudalen Cerdd Gyfoes am fwy o wybodaeth.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig