Gwilym, Elan a Marged o Plu
Gwilym, Elan a Marged o Plu
Mae perfformio cerddoriaeth Gymraeg yng ngwaed Marged sy'n un o'r triawd teuluol gwerin amgen, Plu.

Beth oedd dy brofiad cyntaf gyda cherddoriaeth Cymraeg?

Dwi ddim yn cofio fy mhrofiad cyntaf un ond roedd Dad yn canu mewn band pync roc yn yr 70au hwyr o’r enw Y Trwynau Coch a dwi’n cofio canu efo’u caneuon nhw yn y car pan o’n i’n fach.

Pwy oedd dy hoff fand neu gerddor Cymraeg wrth dyfu fyny?

Roedd ‘na lawer o fandiau Cymraeg wedi ffurfio o’n hysgol uwchradd i fel Gogz a Derwyddon Dr Gonzo felly nhw oedd fy hoff fandiau bryd hynny. Ro’n i’n hoff iawn hefyd o Poppies a Radio Luxembourg.

Beth yw dy hoff albwm neu gân Gymraeg erioed?

Gormod o ddewis! Dwi’n ffan mawr o Gareth Bonello a’i holl albwms fel The Gentle Good, mor ymlaciedig a geiriau hyfryd.

Beth oedd y perfformiad Cymraeg gorau wyt ti wedi gweld?

Unwaith eto, gormod o ddewis! Roedd perfformiad Candelas ym Maes B eleni yn wych ond mi roeddwn i’n disgwyl hynny! Sypreis da oedd perfformiad Palenco yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd, er mai dim ond ychydig o gigs maen nhw wedi bod yn eu gwneud ers ffurfio, roedden nhw mor dynn a slic.

Ydy cerddoriaeth Cymraeg wedi dylanwadu ar dy fywyd mewn unrhyw ffordd?

Mae’n chwarae rhan anferth yn fy mywyd. Dwi wedi creu llawer iawn o ffrindiau da drwy fynd i gigs a gwyliau cerddorol.

Ar beth wyt ti’n gwrando ar y foment?

Dwi’n hoff o gerddoriaeth gwerin amgen, Americana, roc ysgafn a llwyth o bethau eraill ac mewn llawer o ieithoedd gwahanol. Dwi'n gwrando ar Ghazalaw a Huw M ar y foment.

Gorffenna’r frawddeg ‘Heb gerddoriaeth Cymraeg….

....Buaswn i wedi tyfu i fod yn berson hollol wahanol i bwy ydw i rŵan!’

Oes gen ti ddiddordeb mewn clywed mwy o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg? Cymer olwg ar ein tudalen Cerdd Gyfoes am fwy o wybodaeth.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig