Yn wreiddiol o Wrecsam, Mike Williams yw Prif Olygydd y cylchgrawn gerddoriaeth Brydeinig NME.

Beth oedd dy brofiad cyntaf gyda cherddoriaeth Cymraeg?

Fy mhrofiad cyntaf oedd pan o’n i tua 9 oed yn yr ysgol pan ddaeth rhywun â thap mewn i’w chwarae gyda Dafydd Iwan ar un ochr a Sobin a’r Smeiliaid ar y llall.

Ond y profiad gafodd effaith arna i gyntaf oedd ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach yn yr ysgol uwchradd pan gafodd copi o ‘Patio’ Gorky’s Zycotic Mynci ei phasio o gwmpas pawb yn y flwyddyn. Roeddwn i’n meddwl ei fod yn anhygoel. Roedd meddwl bod criw yn eu harddedau, ryw bedair neu bum mlynedd yn hyn na fi a’n ffrindiau, yn creu cerddoriaeth mor hyfryd a rhyfedd ac yn cael eu dylanwadu gan bethau mor estron i mi, yn anghredadwy.

Pwy oedd dy hoff fand neu gerddor Cymraeg wrth dyfu fyny?

Eto, Gorky’s. Wnaethon nhw agor drws i fyd hollol newydd i mi.

Beth yw dy hoff albwm neu gân Gymraeg erioed?

‘Bwyd Time’ gan Gorky’s. Anhygoel o’r dechrau i’r diwedd. Mae’n gerddoriaeth bop drwy chwyddwydr seicadelic heb golli sain gonestrwydd a symlrwydd pobl ifanc oedd yn cael hwyl ac amser da.

Beth oedd y perfformiad Cymraeg gorau wyt ti wedi gweld?

Cate Le Bon yn The Borderline yn Llundain o gwmpas 2012. Roedd Cate yn dechrau denu sylw go iawn y tu allan i Gymru felly roedd y lle yn eithaf llawn. Yn ystod y set wnaeth hi chwarae ryw bedair neu bum cân Gymraeg oedd mor hudolus a gafaelgar roedden nhw’n codi uwchben gyfyngiadau ieithyddol felly, er mai dim ond llond llaw o bobl oedd yn deall y geiriau, ni fyddai unrhyw beth wedi gallu torri’r cysylltiad yna rhwng y gynulleidfa a’r llwyfan.

Ydy cerddoriaeth Cymraeg wedi dylanwadu ar dy fywyd mewn unrhyw ffordd?

Roeddwn i’n caru sut oedd yr iaith yn llai ffurfiol mewn cerddoriaeth ag oedd o yn yr ysgol. Fel rhywun a gafodd ei fagu yn Saesneg, rhoddodd gerddoriaeth Gymraeg yr hyder i mi allu mynegi fy hun yn Gymraeg. Yn gerddorol, dydw i ddim yn hoff o nodi gwahaniaethau - os ydy rhywbeth yn wych a rhyfeddol, dydy o ddim yn bwysig i mi os ydy o’n Gymraeg, Saesneg neu Zulu.

Ar beth wyt ti’n gwrando ar y foment?

Dwi’n fan mawr o H Hawkline. Mae ganddo’r un ysbryd arallfydol â Gorky’s a’r Super Furries.

Rydw i hefyd yn cael fy nhynnu nôl i wrando ar ‘Y Da, Y Drwg ac Yr Hyll’ gan Pep Le Pew wrth gerdded i’r gwaith. Yn sicr dyma fy nghân Hip Hop Cymraeg gorau.

Gorffenna’r frawddeg ‘Heb gerddoriaeth Cymraeg….

.....Fyddwn i erioed wedi darganfod Gorkys, erioed wedi cael fy ysbrydoli ganddynt ac yn bosib heb ddod mor obsesyniol am gerddoriaeth ac felly mwy na thebyg mewn swydd hollol wahanol i’r un dw’i ynddo nawr!'

Oes gen ti ddiddordeb mewn clywed mwy o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg? Cymer olwg ar ein tudalen Cerdd Gyfoes am fwy o wybodaeth.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig