Osian Williams gyda Candelas yng Ngwobrau Selar
Osian Williams gyda Candelas yng Ngwobrau Selar
Yn perfformio i Candelas, Siddi, Palenco a llawer mwy mae Osian yn gerddor a chyfansoddwr amryddawn sydd hefyd wedi ennill Tlws y Cerddor yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2015.

Beth oedd dy brofiad cyntaf gyda cherddoriaeth Cymraeg?

Fy mhrofiad cyntaf gyda cherddoriaeth Gymraeg oedd canu yn yr ysgol gynradd mae'n siwr (ac ym mhob Eisteddfod posib!) Pob prynhawn Gwener yn yr ysgol, mi roedd y gwasanaeth yn cael ei ymestyn i tua hanner awr a roedd Mrs. Edwards yn dysgu caneuon poblogaidd Cymraeg i ni - mae hyn bendant yn atgof sydd wedi aros yn gryf yn y cof.

Ond y tu allan i'r ysgol, ro' ni'n lwcus iawn i gael chwaer fawr oedd yn 'obsessed' hefo cerddoriaeth Gymraeg felly o ni jysd yn gwrando ar be bynnag oedd hi'n gwrando arno fo. Wedyn pan o ni tua 9/10 oed dyma fi a'n chwaer yn cychwyn band hefo'n ffrind o'r pentref er mwyn cystadlu yn yr eisteddfod leol. 'Rocsgaliwns' oedd enw'r band……embarrassing!!!!

Pwy oedd dy hoff fand neu gerddor Cymraeg wrth dyfu fyny?

Big Leaves ydi'n hoff fand Cymraeg i hyd heddiw! Nhw nath neud i fi fod isio bod mewn band yn y lle cynta' ma siwr felly os fydd ne 'reunion' Big Leaves rhyw ddydd, fi fydd y cyntaf i brynu tocyn!

Beth yw dy hoff albwm neu gân Gymraeg erioed?

Eto mi fyse'n rhaid i mi ddeud 'Pwy Sy'n Galw' gan Big Leaves. Does neb wedi llwyddo i greu albym roc mor dda a hwn  ers iddi ddod allan yn fy marn i.

Beth oedd y perfformiad Cymraeg gorau wyt ti wedi gweld?

Cwestiwn anodd! Ma' 'na gymaint fyswn  ni'n gallu rhestru yn fan hyn! …. Nes i fynd i weld Euros Childs yn Neuadd Ogwen yn ddiweddar ac mi oedd o yn anhygoel felly mi nai roi'r wobr o berfformiad gore iddo fo. 

Ydy cerddoriaeth Cymraeg wedi dylanwadu ar dy fywyd mewn unrhyw ffordd?

Ma' mywyd i wedi bodoli o gwmpas cerddoriaeth Gymraeg erioed i fod yn onest. Mae o wedi ngalluogi fi i fod yn gerddor proffesiynol(ish) a dwi ddim yn gwbod os fyswn i wedi cael hanner y cyfleoedd yn canu mewn iaith arall!

Dwi wedi cwrdd a gymaint o'n ffrindiau gorau hefyd trwy fod mewn band sydd yn canu yn Gymraeg felly mae o wedi dylanwadu ar fy mywyd i lot!!!

Ar beth wyt ti’n gwrando ar y foment?

Albym newydd Huw M di'r peth diweddaraf i mi wrando arno ma siwr a ma hon yn  hyfryd o albym! Hefyd o ni'n lwcus iawn i gael recordio ‘chydig ar albym newydd Brigyn felly ma hon  ‘di bod ‘mlaen yn ddiweddar hefyd. 

Gorffenna’r frawddeg ‘Heb gerddoriaeth Cymraeg….

...Heb gerddoriaeth Gymraeg mi fyswn ni  ma siwr yn ddi-waith, ddi-hyder ac wrach yn ddi-gartref!! Na, dwi'm isio meddwl am fy myd i heb gerddoriaeth Gymraeg!'

Oes gen ti ddiddordeb mewn clywed mwy o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg? Cymer olwg ar ein tudalen Cerdd Gyfoes am fwy o wybodaeth.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig