©kirstenmcternan
©kirstenmcternan
Y cerddor a’r cynhyrchydd Robin Edwards yw R.Seiliog sy’n cyfuno krautrock, seicadelia a cherddoriaeth eletroneg.

Beth oedd dy brofiad cyntaf gyda cherddoriaeth Cymraeg?

Mae cerddoriaeth Cymraeg wedi bod yn gymaint o ran o dyfu fyny bod cofio'r profiad cyntaf yn amhosib. Dwi'n cofio'n rhieni yn mynd a ni yn ifanc iawn i wrando ar Meic Stevens yn chwarae ar faes y 'steddfod. Dwi'n meddwl nes i a'n mrawd aros yn y babell roc am weddill y dydd wedyn fel ryw 'gresh' swnllyd.
 


Pwy oedd dy hoff fand neu gerddor Cymraeg wrth dyfu fyny?

Dwi'm yn siwr os oeddwn yn gwahaniaethu rhwng cerddoriaeth Cymraeg a unryw iaith arall wrth dyfu fyny.  Pan nes i gychwyn darganfod cerddoriaeth fy hun, Siop Clwyd odd y lle am gerddoriaeth yn Dinbych. Oedd tapiau a CDs gan Big Leaves, Super Furry Animals, Melys, MC Mabon yno. Wrth fynd yn hyn nes i feddalu yn hollol mewn i Gorky's Zygotic Mynci, Datblygu, Y Cyrff, wedyn amgen electronic fel Infinity Chimps ag Estron. Wedyn 'nath casglaiadu fel 'Brave New Wales' gyflwyno llawer o artistiau arbrofol o Gymru sydd hefyd yn ran pwysig o avant-garde Prydain a'r byd. 

Beth yw dy hoff albwm neu gân Gymraeg erioed?

Dwi ddim yn hoff o ddewis un peth yn unig, mae'n bosib methu rhywbeth. Ond mwy ‘na thebyg rhywbeth gan Gruff Rhys, Euros Childs neu Datblygu. Dwi wedi bod yn casglu stwff Gorky’s Zygotic Mynci, Ectogram, Zabrinski, a lot o bethau oddi ar label Ankst. Dwi'n meddwl fod gymaint o gerddoriaeth o safon mor uchel yn y Gymraeg i allu mynd a darganfod mwy o hyd.

Beth oedd y perfformiad Cymraeg gorau wyt ti wedi gweld?

Mae gormod! Fe wnaeth llawer o gigs wnes i weld pan yn iau wneud argraff mawr fel Big Leaves yn Maes B, Gorky's Zygotic Mynci yn Central Station, Wrecsam, Super Furry Animals yn Sesiwn Fawr Dolgellau. Mae ‘na lwyth o gigs anhygoel yn mynd mlaen trwy'r amser. Dwi'n hoff o'r adegau mewn perfformiad pan ma popeth yn clicio i greu awyrgylch perffaith i'r lle a'r amser yna.

Ydy cerddoriaeth Cymraeg wedi dylanwadu ar dy fywyd mewn unrhyw ffordd?

Wrth gwrs, mwy ‘na fyswn i byth yn gwbod dwi'n siwr. Byswn i ddim yn gwybod lle i gychwyn i fynd ati i dynnu'r gwe o ddylanwad cerddoriaeth Cymraeg allan o'n meddylfryd. Ma'n mhen i'n llawn tiwns, barddoniaeth, gwleidyddiaeth a hiwmor sy ddim ond yn gweithio yn Gymraeg. Mae'n ddylanwad mawr iawn. 

Ar beth wyt ti’n gwrando ar y foment?

Ar hyn o bryd dwi methu stopio gwrando ar 'Kaniad Y Gwynn Bibydd' sy'n cael ei berfformio gan William Taylor, sydd ar CD amylgyfranog 'Rough Guide to Welsh Music' - er bod o'n gerddoriaeth gwerin traddodiadol ma'n sŵn eitha fresh a newydd i fi.
 


Ma rhai pethau hefo naws dwfn Cymreig sydd mor agos ond yn hollol estron hefyd - fel Canu'r Pwnc, do'n i heb ddod ar draws hyny tan yn eithaf ddiweddar. Ond dydy o ddim yn sŵn dieithyr chwaith. 

Gorffenna’r frawddeg ‘Heb gerddoriaeth Cymraeg….

....Buasai'n anodd i ddiwylliant anadlu ac adnewyddu i ddyfodol cyffrous. Dwi'n meddwl bod pob math o gelfyddyd a mynegiant creadigol yn hollol bwysig i gadw diwylliant iach; yn enwedig i wlad iaith leafrifol lle mae angen ryw fath o gyferbyniad i ddal momentwm naturiol. Mae cerddoriaeth i weld yn gallu treiddio mewn i bob rhan o gymuned ac yn cadw pethau'n datblygu.'

Oes gen ti ddiddordeb mewn clywed mwy o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg? Cymer olwg ar ein tudalen Cerdd Gyfoes am fwy o wybodaeth.

CAM

Hafan i gerddoriaeth a ffilmiau arbrofol o Gymru a thu hwnt

Darllen Yma

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig