Chwalfa, Y Negesydd a Tir Sir Gâr – dyma rai o gynyrchiadau Theatr Genedlaethol Cymru ers ei sefydlu yn 2003.

Mae’r cwmni yn llwyfannu pob math o ddramâu Cymraeg, gan gynnwys prosiectau cymunedol a sioeau ar leoliad.

Cwmnïau Eraill

Mae sawl cwmni proffesiynol arall yn llwyfannu cynyrchiadau Cymraeg, gan gynnwys Theatr Bara Caws, Clwyd Theatr Cymru, Theatr Na Nog a Sherman Cymru.

Mae Cwmni Theatr Arad Goch, Cwmni’r Frân Wen a Theatr Iolo yn cynhyrchu dramâu ar gyfer plant a phobl ifanc, tra bod cwmni theatr Protest Fudur yn annog ysgrifennu newydd.

Am restr lawn o gwmnïau theatr proffesiynol ac amatur cer i wefan Theatre in Wales.

Yr Eisteddfod Genedlaethol

Mae amrywiaeth o berfformiadau theatrig yn cael eu cynnal yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac mae theatr bwrpasol yn cael ei chodi ar y maes bob blwyddyn.

’Does dim angen poeni os nad wyt ti’n siarad Cymraeg yn rhugl.  Mae sesiynau arbennig i ddysgwyr yn cael eu cynnal ym Maes D lle mae rhai o’r cwmnïau drama’n trafod y perfformiadau ymlaen llaw ac yn cynnig help llaw i unrhyw un sydd am fynd i’r theatr i weld y ddrama.

Mae nifer o gystadlaethau drama hefyd ac mae’r Fedal Ddrama yn un o brif wobrau’r Eisteddfod.

Plant a Phobl Ifanc

Mae cyfleoedd i blant a phobl ifanc actio a gweithio cefn llwyfan gydag amryw o grwpiau theatr gan gynnwys Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd, Theatr Ieuenctid Cymru, Theatr Ieuenctid Môn, Theatr Ieuenctid Sherman Cymru ac Ysgol Theatr Maldwyn.

Mentrau Iaith

Mae’r Mentrau Iaith hefyd yn trefnu gweithgareddau drama ar gyfer plant ar hyd a lled Cymru.

Theatrau

Mae neuaddau a theatrau di-ri yng Nghymru – o Venue Cymru yn Llandudno i Theatr Felinfach ger Aberaeron a Chanolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd.  Mae rhestr lawn ar wefan Creu Cymru, corff sy’n gyfrifol am ddatblygu theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig