Os nad wyt ti wedi siarad Cymraeg ers amser – ers gadael yr ysgol efallai – mae’n bosib y byddi di’n teimlo’n ansicr wrth siarad yr iaith.

Eisiau gwella dy Gymraeg?

Un ateb yw dilyn cwrs 'Gloywi Iaith' sy’n helpu siaradwyr Cymraeg i gryfhau eu sgiliau llafar ac ysgrifenedig.  

Mae cyrsiau 'Gloywi Iaith' ar gael trwy’r Canolfannau Cymraeg i Oedolion mewn lleoliadau ar draws Cymru.

Help Ar-lein

Mae help i gael ar-lein hefyd. Gwefan ar gyfer staff Prifysgol Bangor yn bennaf yw Cymorth Cymraeg - ond mae'n llawn cyngor defnyddiol i unrhyw un sy'n defnyddio'r iaith wrth eu gwaith. Ymhlith yr adnoddau mae gwersi fideo ar sut i wella dy sgiliau iaith, canllawiau ysgrifennu syml ac ymadroddion defnyddiol.

Adnoddau i dy gefnogi

Gelli di hefyd lawrlwytho copi o lyfryn Cymraeg Clir oddi ar wefan Prifysgol Bangor neu archebu copi o'u Llyfryn Gloywi Iaith

Ac os oes gen ti ffôn clyfar, rho gynnig ar yr Ap Geiriaduron sy'n cyfieithu o'r Gymraeg i'r Saesneg neu o'r Saesneg i'r Gymraeg.

Mae systemau Cysill a Cysgair yn cywiro dy Gymraeg ar y cyfrifiadur ac mae geiriaduron ar-lein hefyd yn ddefnyddiol - geiriadur.net Prifysgol Llanbed, er enghraifft, neu Geiriadur Prifysgol Cymru

Mae Term Cymru yn adnodd defnyddiol ar-lein os wyt yn defnyddio Cymraeg yn y gwaith.

Ymarfer, Ymarfer, Ymarfer

Y peth pwysig os wyt ti'n ansicr yw ceisio ymarfer dy Gymraeg - pryd a lle bynnag y cei di gyfle. 

Mae ymgyrch Pethau Bychain yn annog pobl i geisio defnyddio Cymraeg yn eu bywydau bob dydd - yn y siop, yn y gwaith, allan gyda ffrindiau neu adre gyda'r plant. 

Y mwyaf y gwnei glywed y Gymraeg, yr haws y bydd hi i ti gael hyder i'w defnyddio.

Cofia fod digon o gyfleoedd i ymarfer dy Gymraeg yn gymdeithasol a llu o awgrymiadau i'w cael ar ein tudalennau Hamdden neu gan dy Fenter iaith leol. 

Cymer olwg ar be' sydd gan y Newyddion a Chyfryngau Cymraeg i'w gynnig.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig