Os wyt ti’n byw tu fas i Gymru ac yn awyddus i ymarfer neu wella dy Gymraeg, mae digon o gyfleoedd i ti wneud hynny.

Cymdeithasau Cymraeg

Mae cymdeithasau Cymraeg mewn trefi a dinasoedd ledled Prydain, o Gymry Llundain a Chymdeithas Dewi Sant Bradford i Gymdeithas Cymry Dineidyn yng Nghaeredin a Chymdeithas Cymry Nottingham.  Mae’r cymdeithasau yn gartref i lu o weithgareddau, nifer ohonynt drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae 'na gymdeithasau yn Ewrop a rhannau eraill o’r byd hefyd - gan gynnwys Cymdeithas Cymry Paris a Cymdeithas Madog yn yr Unol Daleithiau a Chymdeithas Dewi Sant Hong Kong

Ar-lein

Os wyt ti eisiau ymarfer dy Gymraeg ar-lein, mae bob math o help ar wefan Cymorth Cymraeg gan gynnwys ymarferion a gwersi fideo. Mae’r Llawlyfr Gloywi Iaith a’r Llyfryn Cymraeg Clir yn ddefnyddiol ar gyfer cryfhau gramadeg, ac mae nofelau Cymraeg a llyfrau eraill ar werth drwy gwales.com.

Mae systemau cywiro iaith Cysill a Cysgair ar gael ar gyfer dy gyfrifiadur, yn ogystal ag adnoddau digidol eraill fel yr Ap Geiriaduron.

Radio a theledu

Mae S4C ar gael ledled Prydain – cei fwy o fanylion ar wefan y Sianel. Mae’n bosib gwrando ar BBC Radio Cymru ar draws y byd hefyd.

Mae gwybodaeth am y cyfryngau Cymraeg ar y dudalen hon.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig