Dychwelyd i Gymru neu’n symud yma am y tro cyntaf?

Yn fuan iawn y byddi di’n dod i arfer â gweld a chlywed y Gymraeg o dy gwmpas - o’r feddygfa i arwyddion ffordd, o ysgolion i chwaraeon.

Roedd canlyniadau’r cyfrifiad diwethaf yn dangos bod bron un allan o bump o oblogaeth Cymru yn gallu siarad Cymraeg, sef 562,000 o bobl, gyda’r canrannau uchaf  i’w gweld yn ardaloedd Gogledd Orllewin a Gorllewin Cymru.

Yn yr Adran hon

Pam Cymraeg

Cyfleoedd i ddefynddio'r iaith

Sut i wella

Mae nifer o ffyrdd gwahanol y gelli di ddatblygu dy hyder a gwella dy Gymraeg

Cymdeithasu yn Gymraeg

Mae rhywbeth ar gael at ddant pawb

Cymraeg ym Myd Busnes

Mae dy allu i siarad Cymraeg yn fantais yn y gweithle

1 Miliwn Erbyn 2050

Mae gan Lywodraeth Cymru weledigaeth hirdymor i weld y Gymraeg yn ffynnu

Y Gymraeg yn dy Ardal

Darganfod dy ganolfan Learn Welsh agosaf

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig