Fel rhywun sy’n siarad Cymraeg mae gen ti fynediad at ddiwylliant unigryw, treftadaeth, hanes, a chymuned sy’n cynnig croeso cynnes Cymreig i bawb.

Mae’r Iaith Gymraeg yn eiddo i ni, a’n cyfrifoldeb ni yw edrych ar ei hôl hi drwy ei defnyddio yn ein bywydau bob dydd. 

Mae cyfleoedd i ddefynddio'r iaith mewn pob math o ddulliau cyfathrebu yma yng Nghymru — o wersi i’r we, o drethi i deledu ac o gerddoriaeth i gymdeithasu — mae’n rhan naturiol o fywyd bob dydd i bobl o bob oed. 

Mae’n orfodol i holl gyrff cyhoeddus Cymru ddarparu gwasanaeth yn ddwyieithog sydd yn golygu bod cyfleoedd i’r rhai sydd yn medru’r iaith. Mae’n bwynt gwerthu o fewn y diwydiannau twristiaeth a lletygarwch mae cynnig profiad unigryw yn fantais.

Mae dysgu Cymraeg wedi agor cymaint o ddrysau imi. Yn ogystal â chael gwaith, magu fy mhlant yn ddwyieithog, gwneud ffrindiau newydd, a chymryd rhan yng  ngweithgareddau’r ysgol a’r gymuned, gallaf fwynhau popeth sydd yn mynd ymlaen.

Alison  Jones - yn wreiddiol o’r Alban

Mae gallu siarad â phobl yn Gymraeg yn ‘lysh’. Rwyf wedi gallu deall diwylliant Cymru lawer yn well hefyd. Mae wedi agor drysau i fyd hollol newydd i fi.”

Joella Price - Dysgwr y Flwyddyn 2014

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig