Gwybodaeth am addysg cyfrwng Cymraeg ac adnoddau pellach i dy helpu

Yn yr Adran hon

Plant 4-11

Darganfydda' fanteision addysg cyfrwng Cymraeg

Pobl Ifanc 11-18

Taith dy blentyn trwy ysgol uwchradd

Adnoddau Addysg Cyfrwng Cymraeg

Gelli lawrlwytho rhestr gyflawn o’r amryw adnoddau dysgu Cymraeg sydd wedi’u comisiynu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 3 - 19 oed.

Cymraeg Byd Addysg

Dysgu Mewn Ysgol? Eisiau gwella dy Gymraeg?

Siarter iaith

Wyt ti wedi gweld wynebau direidus y ddau yma yn ddiweddar?

Parhau gyda addysg cyfrwng Cymraeg

Parhau gyda addysg cyfrwng Cymraeg

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig