Meddygfa Teifi, Llandysul
Mae rhai gwasanaethau Cymraeg i'w cael ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, o Linell Ofal+ gan Gyngor Sir Caerfyrddin i Glinig Cof Ceredigion, sy’n rhoi help yn y Gymraeg i bobl â phroblemau cof.

Yn Ysbyty Cwm Rhondda mae hyd yn oed ward benodol i ofalu am gleifion drwy gyfrwng y Gymraeg, fel rhan o gynllun peilot newydd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

Ond y gred gyffredinol yw bod angen mwy o arweiniad a mwy o staff sy’n siarad Cymraeg er mwyn gwella gwasanaethau Cymraeg.

Mae modd darllen am gynlluniau Llywodraeth Cymru i gryfhau gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn y Gymraeg yn "Mwy Na Geiriau...". 

Os wyt ti’n gweithio yn y maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol mae nifer o ffyrdd y gelli ddefnyddio dy Gymraeg yn y gweithle i helpu cefnogi'r rheiny sydd yn dy ofal. Cymer olwg ar ein tudalen ‘Gweithio yn y maes?’ am wybodaeth.

Adroddiad y Comisiynydd

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi adroddiad sy’n edrych ar y maes: ‘Fy Iaith, Fy Iechyd: Ymholiad i’r Gymraeg mewn Gofal Sylfaenol.

Gofal Cymdeithasol 

Mae Cyngor Gofal Cymru wedi cynhyrchu adnodd defnyddiol o'r enw Sgiliau Iaith Gymraeg Eich Gweithlu er mwyn helpu cyflogwyr yn y sector gofal i asesu sgiliau iaith gweithwyr a gwella gwasanaethau cyfrwng Cymraeg. Mae fersiwn digidol ar gael hefyd i'w lawrlwytho a'i brintio fel llawlyfr. 

Arfer da 

Mae Gwobrau’r Gymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol yn gwobryo'r unigolion a'r grwpiau yn y sector sy'n mynd yr ail filltir i gynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau Gymraeg. Os wyt ti eisiau enwebu, mae mwy o wybodaeth ar wefan Uned Polisi Iaith Gymraeg Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Llywodraeth.

Mwy o wybodaeth

Mae gwybodaeth am wasanaethau iechyd Cymru ar gael ar wefan Iechyd Yng Nghymru.  Mae cyngor iechyd ar gael ar wefan Galw Iechyd Cymru.  Fe gei di newyddion a chyhoeddiadau diweddaraf y Llywodraeth am iechyd a gofal cymdeithasol ar y tudalennau hyn

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru sy’n sicrhau bod gwasanaethau gofal cymdeithasol yn ddiogel ar gyfer y bobl sy’n eu defnyddio.  Cyngor Gofal Cymru sy'n sicrhau bod gweithwyr cymdeithasol yn gweithio'n unol â safonau uchel.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig