Mae Traveline-Cymru yn darparu gwybodaeth am bob math o drafnidiaeth gyhoeddus - boed yn drên, bws, awyren neu fferi.  

Mae'r wefan yn cynnwys dolenni ar gyfer cwmnïau megis Trenau Arriva CymruBws Caerdydd a bysiau Traws Cymru.

Mae gwybodaeth am sut mae’r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA) yn trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal i'w gweld ar y dudalen hon.

Mae Sustrans Cymru yn gyfrifol am hyrwyddo cerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus.

Mae rhestr o linellau ffôn Cymraeg ar gyfer cwmnïau trafnidiaeth a chyrff eraill hefyd ar gael ar wefan Cyngor ar Bopeth.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig